Jesteś tutaj: Witamy  ›  Studenci  ›  ERASMUS WYJAZDY  ›  Praktyki 2022/2023

Praktyki 2022/2023

erasmus

Praktyki są przeznaczone dla studentów i doktorantów UM w Łodzi. Status studenta jest wymagany w trakcie kwalifikacji, w przypadku studentów ostatniego roku studiów wyjazd można zrealizować do roku od ich ukończenia.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Erasmus+ code : PL LODZ03

Wyjazd na praktyki jest możliwy do:

Krajów Programu

Krajów Partnerskich

Typy mobilności:

  • Długoterminowa mobilność fizyczna (minimum 60 dni, praktyka może być realizowana w dowolnej placówce, ale powinna odpowiadać realizowanej dziedzinie kształcenia)
  • Mobilność w celu odbycia praktyki dla doktorantów (5 – 30 dni fizycznej mobilności bez obowiązkowego komponentu wirtualnego po powrocie, praktyka może być realizowana w dowolnej placówce, ale powinna odpowiadać realizowanej dziedzinie kształcenia). Dłuższe wyjazdy na praktyki doktorantów są możliwe, ale w ramach kategorii: długoterminowa mobilność fizyczna.

Rekrutacja na praktykę w ramach Programu Erasmus Plus na rok akademicki 2022/2023 odbędzie się w terminie od 06.03.2023 do 06.04.2023

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie przez Państwa wypełnionego Formularza zgłoszeniowego kandydata wraz z załącznikami, którymi Państwo dysponują oraz uzupełnionego przez placówkę przyjmującą Letter of Intent. Proszę wszystko przesyłać w jednym mailu na adres justyna.strumillo@umed.lodz.pl

Przed wysłaniem maila upewnij się, że:

  • wypełniłeś część dotyczącą danych osobowych
  • dziekanat uzupełnił Twoją średnią ocen
  • CNJO potwierdziło Twój certyfikat, jeśli zdawałeś egzamin lub masz ocenę z lektoratu napisz z którego roku
  • jeśli ubiegasz się o dodatkowe punkty, formularz zawiera potwierdzenia z jednostek takich jak AZS, Chór UM czy w Koło Naukowe, załączyłeś potwierdzenia publikacji czy udziału w konferencjach oraz uczestnictwo w programie Buddy
  • wypełniłeś część dotyczącą placówki przyjmującej
  • uzupełniłeś dane takie jak: okres pobytu, semestr, informacje dotyczące stypendium, zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • podpisałeś dokument z aktualną datą

To są warunki, które muszą Państwo spełnić, aby formularz zgłoszeniowy został przyjęty.

Na wysłanego maila powinniście otrzymać odpowiedz o treści:

„Państwa Formularz zgłoszeniowy kandydata został przyjęty”.

Jeśli nie otrzymaliście odpowiedzi oznacza to, że powyższe warunki nie zostały spełnione. Dokumenty dostarczone wcześniej lub po terminie nie będą brane pod uwagę.

Uwaga. Jeśli nie mają Państwo uzupełnionego „Letter of Intent” możemy warunkowo przyjąć Państwa Formularz Kandydata. Otrzymacie miejsce na liście rezerwowej i w ciągu miesiąca uzupełnicie brakujący dokument.

Uwaga. Rekrutacja do Pavii odbędzie się stacjonarnie w terminie od 3 kwietnia 2023 godzina 9:00 do 5 kwietnia 2023 godzina 15:00

Zapisy odbywają się w Dziale Współpracy Zagranicznej, Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź pokój 3.07 w godzinach 9:00-15:00. Przyjmujemy zapisy od studentów od 3 do 6 roku studiów. Lista klinik będzie dostępna pod koniec tygodnia. Będzie dostępnych około 10 miejsc do różnych klinik na dwumiesięczne wyjazdy (jedna klinika 1 miesiąc). Kwalifikacja będzie się odbywała na podstawie kolejności zgłoszeń. W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Aleksandrą Karaś aleksandra.karas@umed.lodz.pl.


Dział Współpracy Zagranicznej i Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ serdecznie zaprasza studentów zainteresowanych wyjazdem na dwumiesięczne praktyki wakacyjne do Japonii do składania dokumentów w rekrutacji w ramach Programu Erasmus w dniach od 6 marca do 6 kwietnia 2023. Oferujemy cztery miejsca w Aichi Medical University na wybranych oddziałach. Kandydaci z najwyższą punktacją zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu, którym jest rozmowa z Komisją w języku angielskim. Oferta jest skierowana do studentów 4,5 i 6 roku studiów kierunku lekarskiego.


Dokumenty do pobrania:

Regulamin Praktyk

Kalkulator Pobytu

Formularz kandydata

Doktoranci – Letter of Intent

Learning Agreement Traineeship

Dane o Rachunku Bankowym Stypendysty

Confirmation of Arrival and Departure

Proof of Recognition

Sprawozdanie z Praktyk

Ewidencja przebiegu pojazdu