Jesteś tutaj: Witamy  ›  Pracownicy  ›  Erasmus KA 103

Erasmus KA 103

logoerasmus

WYJAZDY PRACOWNIKÓW 2020/2021

Zasady wyjazdów Pracowników UM w ramach Programu ERASMUS PLUS

Warunki otrzymania stypendium

Dane o rachunku bankowym stypendysty Programu Erasmus+

UWAGA! – Brexit a realizacja działań w programie Erasmus+ 

Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ poinformowała, że mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, które nastąpiło 31 stycznia 2020 r. a okres przejściowy zakończy się 31.12.2020 r. , dzięki zawarciu porozumienia o kontynuacji udziału instytucji/organizacji brytyjskich w projektach zatwierdzonych do realizacji w obecnej fazie programu (2014-2020), można realizować wymianę studentów i pracowników zgodnie z ustaleniami z partnerami brytyjskimi. Jednakże uprawnione będ​ą jedynie te mobilności, które rozpoczną się i zakończą się w 2020 r. To samo dotyczy udziału brytyjskich instytucji /organizacji w projektach KA2 (Partnerstwa strategiczne i inne). Informacja dotyczy projektów, które trwają i które zostaną zaakceptowane do realizacji w konkursach wniosków 2020. 

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania będzie traktowana jako państwo trzecie jeśli chodzi o dostęp  do programów UE, w tym Erasmus+.  Ewentualny udział Wielkiej Brytanii w przyszłych programach po 2020 r. będzie zależeć od wyniku ogólnych negocjacji w sprawie przyszłych stosunków między stronami. 

Wyjazdy nauczycieli akademickich

STA Zgłoszenie wyjazdu nauczyciela

Staff – mobility – agreement – teaching

Teaching – Potwierdzenie pobytu

Przykładowe STA zgłoszenie wyjazdu nauczyciela

Wyjazdy szkoleniowe pracowników

STT Zgłoszenie wyjazdu pracownika

Staff – mobility – agreement – training

Staff – Potwierdzenie pobytu

Przykładowy STT Zgłoszenie wyjazdu pracownika

Wizyty monitorujące

MV Zgłoszenie wyjazdu pracownika wizyta monitorująca

MV – Potwierdzenie pobytu