Jesteś tutaj: Witamy  ›  Studenci  ›  ERASMUS WYJAZDY  ›  Praktyki 2021/2022

Praktyki 2021/2022

logo erasmus

Praktyki są przeznaczone dla studentów i doktorantów UM w Łodzi. Status studenta jest wymagany w trakcie kwalifikacji, w przypadku studentów ostatniego roku studiów wyjazd można zrealizować do roku od ich ukończenia.

Zasady udziału w programie Erasmus+ na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2021/2022

Regulamin wyjazdów na praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

Aneks nr 1 do Regulaminu

Aneks nr 2 do Regulaminu

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Erasmus+ code : PL LODZ03

Kraje Programu, to kraje z grup finansowania 1,2 oraz 3. Większość z nich to kraje należące do Unii Europejskiej.

Kraje Partnerskie – to kraje z regionów 1-14 , leżą poza terenem Unii Europejskiej. Rekrutacja do tych krajów odbywa się na innych zasadach.

Typy mobilności:

  • Długoterminowa mobilność fizyczna (minimum 60 dni, praktyka może być realizowana w dowolnej placówce, ale powinna odpowiadać realizowanej dziedzinie kształcenia)
  • Mobilność w celu odbycia praktyki dla doktorantów (5 – 30 dni fizycznej mobilności bez obowiązkowego komponentu wirtualnego po powrocie, praktyka może być realizowana w dowolnej placówce, ale powinna odpowiadać realizowanej dziedzinie kształcenia). Dłuższe wyjazdy na praktyki doktorantów są możliwe, ale w ramach kategorii: długoterminowa mobilność fizyczna.

DOKUMENTY REKRUTACJA:

UWAGA! WYJAZDY Z KATEGORII KRÓTKOTERMINOWA MOBILNOŚĆ MIESZANA ZGODNIE Z ANEKSEM NR. 1 DO OBOWIĄZUJĄCEGO REGULAMINU NIE BĘDĄ MOŻLIWE

Szanowni Państwo,

Rekrutacja [nabór wniosków tj. Letter of Intent (podpis + pieczęć placówki przyjmującej) + Formularz Kandydata] na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 odbędzie się w terminie

28 marca 2022 r. (1 dzień dostarczania wniosków)

6 maja 2022 r. (ostatni dzień na dostarczenie wniosków)

DOKUMENTY: LETTER OF INTENT ORAZ FORMULARZ KANDYDATA PROSIMY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE W ORYGINALE (Formularz oryginał, LoI może być wydruk skanu) W DNIACH 28 MARCA – 6 MAJA 2022 R. OD GODZINY 9.30-15.30

Adres dostarczenia dokumentów:

ul. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź
pokój 3.07, II piętro

DOKUMENTY DOSTARCZONE WCZEŚNIEJ LUB PO TERMINIE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.

FORMULARZ KANDYDATA

Formularz Kandydata na Praktyki Erasmus+ 2021/2022

TYPY LISTÓW INTENCYJNYCH W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU MOBILNOŚCI:

  1. Długoterminowa mobilność fizyczna na praktyki (minimum 60 dni) do kraju programu (standardowe wyjazdy, na podobnych zasadach jak w poprzednich latach – ten sam wzór był udostępniony na grupie fb)

Letter of Intent Erasmus (długoterminowa mobilność fizyczna) 2021/2022

2. Długoterminowa mobilność fizyczna na praktyki (minimum 60 dni) do kraju partnerskiego z regionów 1-14.

Uwaga! Jeżeli placówka z kraju partnerskiego w regionach 1-14 jest powiązana z Uczelnią Wyższą – wymagana jest umowa bilateralna pomiędzy UMED, a placówką przyjmującą. Jeżeli placówka nie jest powiązana z Uczelnią Wyższą (tj. szpital jest np. prywatny) wystarczy w pełni uzupełniony poniższy list intencyjny.

Letter of Intent Erasmus (długoterminowa mobilność fizyczna) 2021/2022

3. Mobilność w celu odbycia praktyki dla doktorantów do kraju programu

Letter of Intent ( krótkoterminowa mobilność doktorantów) 2021/2022

4. Mobilność w celu odbycia praktyki dla doktorantów do kraju partnerskiego z regionów 1-14

Letter of Intent ( krótkoterminowa mobilność doktorantów) 2021/2022

DODATKOWE

Kalkulator pobytu 2021/2022

Transcript of Records

Certificate of Enrollment

DOKUMENTY PO REKRUTACJI:

Learning Agreement for Traineeships

Confirmation of Arrival/Departure

Dane o rachunku bankowym stypendysty

Proof of Recognition

Ewidencja przebiegu pojazdu

Sprawozdanie z praktyki