Komunikaty

Program POLONIUM Program POLONIUM


Program POLONIUM

Szanowni Państwo, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań zapraszają do podejmowania współpracy w ramach programu POLONIUM. Celem tego dwustronnego programu badań jest rozwijanie wymiany naukowej i technologicznej na wysokim poziomie pomiędzy francuskimi i polskimi zespołami badawczymi, poprzez wspieranie nowo nawiązanej współpracy, włączenia w nią młodych […]


czytaj więcej
Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS


Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS

Istotą programu są indywidualne stypendia badawczo-szkoleniowe przeznaczone dla naukowców ze stopniem doktora. Program umożliwia rozwój kreatywności oraz uzyskanie nowych umiejętności poprzez pracę nad indywidualnym, interdyscyplinarnym projektem badawczo-szkoleniowym, a także dzięki mobilności międzynarodowej i międzysektorowej. Kto może złożyć wniosek? Naukowcy ze stopniem doktora, pochodzący z różnorodnych jednostek: uniwersytety, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa oraz inne organizacje pochodzące z krajów członkowskich Unii Europejskiej […]


czytaj więcej
Nabór do piątej edycji programu Bekker NAWA Nabór do piątej edycji programu Bekker NAWA


Nabór do piątej edycji programu Bekker NAWA

Program oferuje Stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi. W ramach edycji 2018 – 2021, beneficjenci realizowali/realizują swoje projekty w najlepszych ośrodkach na świecie, plasujących się na najwyższych lokatach w renomowanych rankingach. Wskazać tu można choćby […]


czytaj więcej
Profesura NAWA – prestiżowy grant na badania wybitnych naukowców w Polsce! Profesura NAWA – prestiżowy grant na badania wybitnych naukowców w Polsce!


Profesura NAWA – prestiżowy grant na badania wybitnych naukowców w Polsce!

Od dziś do 23 maja 2022 r. można aplikować o udział w programie Profesura NAWA. Program oferuje polskim instytucjom nauki i szkolnictwa wyższego długookresowy pakiet środków na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie i zbudowanie przez niego zespołu badawczego. Nauka w odpowiedzi na wyzwania cywilizacyjne Celem Programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez […]


czytaj więcej
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza drugą rundę naboru do programu MEDYK NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza drugą rundę naboru do programu MEDYK NAWA


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza drugą rundę naboru do programu MEDYK NAWA

Celem Programu jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni prowadzących kształcenie w zawodach medycznych tj. lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta czy ratownik medyczny. MEDYK NAWA daje wspomnianym uczelniom możliwość zaproszenia w charakterze wykładowców i nauczycieli akademickich przedstawicieli zawodów medycznych, mających uprawnienia do wykonywania ww. zawodów oraz posiadających kompetencje niezbędne do kształcenia studentów na kierunkach medycznych. Program […]


czytaj więcej
Oferta stypendialna Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Oferta stypendialna Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta


Oferta stypendialna Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na wyjazd do USA: Graduate Student Award 2023-24, Junior Research Award 2023-24, Senior Award 2023-24, STEM Impact Award 2022-23 i do programu Fulbright Specialist 2022-23. Fulbright Graduate Student Award 2023-24 to program dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia […]


czytaj więcej