Komunikaty

Granty Interwencyjne NAWA – nabór wniosków w ramach drugiej rundy 2022 otwarty! Granty Interwencyjne NAWA – nabór wniosków w ramach drugiej rundy 2022 otwarty!


Granty Interwencyjne NAWA – nabór wniosków w ramach drugiej rundy 2022 otwarty!

Ogłaszamy nabór wniosków do programu Granty Interwencyjne NAWA w ramach drugiej rundy w roku 2022. Najlepsze projekty stanowiące odpowiedź na szybko zmieniający się świat, mogą otrzymać finansowanie w wysokości do 300 tys. zł. Program Granty Interwencyjne NAWA wspiera współpracę międzynarodową zespołów badawczych lub mobilność międzynarodową naukowców, które są podejmowane w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze […]


czytaj więcej
Oferta stypendialna w ramach Programu CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej Oferta stypendialna w ramach Programu CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej


Oferta stypendialna w ramach Programu CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

NAWA zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą stypendialną w ramach realizacji Programu CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej.  Termin składania wniosków o realizację sieci akademickich w roku 2023/2024 upływa w dniu15 stycznia 2023 roku, a wnioski powinny być składane poprzez stronę internetową www.ceepus.info. Szczegóły dotyczące aplikacji dostępne są w zakładce FAQ na stronie głównej Programu.  Z kolei do 13 lutego 2023 roku […]


czytaj więcej
Regulamin kursów i egzaminów językowych oraz uznawalności certyfikatów językowych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Regulamin kursów i egzaminów językowych oraz uznawalności certyfikatów językowych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.


Regulamin kursów i egzaminów językowych oraz uznawalności certyfikatów językowych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Wyjazdy w ramach programu Erasmus + Studia oraz Praktyka. Wyjazdy studentów na studia. Kursy językowe są skierowane wyłącznie do studentów zamierzających wyjechać na studia lub praktykę w kolejnym roku akademickim. Każdy student podejmujący się udziału w kursie jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu językowego (jak w przypadku każdego egzaminu nie wiąże się to z obowiązkiem […]


czytaj więcej
Nabór do programu mentoringowego  TopMinds 2023 Nabór do programu mentoringowego  TopMinds 2023


Nabór do programu mentoringowego TopMinds 2023

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że nabór do edycji 2023 programu mentoringowego TopMinds właśnie ruszył!  TopMinds to program mentoringowy, który otwiera młodym, polskim naukowcom i naukowczyniom drzwi do międzynarodowej kariery. Dotychczas odbyło się już pięć edycji programu, z których skorzystało już niemal 175 młodych osób oraz ich mentorów i mentorek!  Organizatorami programu są Stowarzyszenie Top […]


czytaj więcej
Sprawozdanie z wyjazdu w ramach programu Erasmus+ Sprawozdanie z wyjazdu w ramach programu Erasmus+


Sprawozdanie z wyjazdu w ramach programu Erasmus+

W dniach 22–30 września 2022 r. przebywałyśmy w Cagliari w ramach programu Erasmus Plus. Instytucją goszczącą był Uniwersytet w Cagliari (Università degli Studi di Cagliari). Językiem  mobilności był angielski. Plan wyjazdu, zaakceptowany przez obie uczelnie, zakładał spotkania z pracownikami czterech bibliotek wydziałowych. W ten sposób mogłyśmy zyskać szeroki ogląd działalności instytucji tworzących system biblioteczny uczelni […]


czytaj więcej
BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE DLA PRZYSZŁYCH ERASMUSÓW BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE DLA PRZYSZŁYCH ERASMUSÓW


BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE DLA PRZYSZŁYCH ERASMUSÓW

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus, Dział Współpracy Zagranicznej oraz Centrum NauczaniaJęzyków Obcych UM zapraszają studentów i doktorantów, którzy zamierzają wziąć udział wProgramie Erasmus + do udziału w bezpłatnych kursach językowych. Kursy będą prowadzone znastępujących języków:angielski, niemiecki , francuski, hiszpański i włoskiCelem kursów jest przygotowanie do zdania egzaminu językowego oraz wyjazdu na studia lubpraktykę w ramach Programu […]


czytaj więcej