Jesteś tutaj: Witamy  ›  Komunikaty

KomunikatyBadanie dot. programu Erasmus+

Zapraszamy do udziału w badaniu Komisji Europejskiej na temat wpływu programu Erasmus+ na mobilność edukacyjną i współpracę międzynarodową. Ankieta skierowana jest do: Prosimy o opinię również osoby, które nie uczestniczyły w żadnym projekcie mobilności edukacyjnej ani współpracy międzynarodowej finansowanym w ramach programu Erasmus+. Jest to anonimowa ankieta online, której wypełnienie nie zajmie więcej niż 15 […]


czytaj więcej
Komunikat Komunikat


Komunikat

Szanowni Państwo, informujemy, iż zgłoszenia na wyjazdy pracowników na szkolenia (STT) oraz w celu prowadzenia zajęć (STA) w ramach programu Erasmus+ w roku 2023/2024 będziemy przyjmować od dnia 15.11.2023 r.


czytaj więcej
Nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta


Nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25.   Graduate Student Award 2024-25  Junior Research Award 2024-25  Senior Award 2024-25   STEM Impact Award 2023-24   Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych z następujących dziedzin: biologia komórkowa, molekularna lub […]


czytaj więcej
Program Ulam NAWA Program Ulam NAWA


Program Ulam NAWA

Nabór do 5. edycji programu   NAWA zaprasza naukowców zagranicznych uczelni oraz ośrodków badawczych z tytułem doktora do składania wniosków do Programu im. S.Ulama.  To już 5. edycja programu im. Stanisława Ulama! Naszym celem jest zwiększanie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program ULAM NAWA pozwala na przyjazdy do Polski uznanych jak i obiecujących naukowców, umożliwia im odbycie […]


czytaj więcej
Granty Interwencyjne NAWA – nabór wniosków w ramach drugiej rundy 2022 otwarty! Granty Interwencyjne NAWA – nabór wniosków w ramach drugiej rundy 2022 otwarty!


Granty Interwencyjne NAWA – nabór wniosków w ramach drugiej rundy 2022 otwarty!

Ogłaszamy nabór wniosków do programu Granty Interwencyjne NAWA w ramach drugiej rundy w roku 2022. Najlepsze projekty stanowiące odpowiedź na szybko zmieniający się świat, mogą otrzymać finansowanie w wysokości do 300 tys. zł. Program Granty Interwencyjne NAWA wspiera współpracę międzynarodową zespołów badawczych lub mobilność międzynarodową naukowców, które są podejmowane w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze […]


czytaj więcej
Oferta stypendialna w ramach Programu CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej Oferta stypendialna w ramach Programu CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej


Oferta stypendialna w ramach Programu CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

NAWA zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą stypendialną w ramach realizacji Programu CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej.  Termin składania wniosków o realizację sieci akademickich w roku 2023/2024 upływa w dniu15 stycznia 2023 roku, a wnioski powinny być składane poprzez stronę internetową www.ceepus.info. Szczegóły dotyczące aplikacji dostępne są w zakładce FAQ na stronie głównej Programu.  Z kolei do 13 lutego 2023 roku […]


czytaj więcej
Regulamin kursów i egzaminów językowych oraz uznawalności certyfikatów językowych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Regulamin kursów i egzaminów językowych oraz uznawalności certyfikatów językowych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.


Regulamin kursów i egzaminów językowych oraz uznawalności certyfikatów językowych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Wyjazdy w ramach programu Erasmus + Studia oraz Praktyka. Wyjazdy studentów na studia. Kursy językowe są skierowane wyłącznie do studentów zamierzających wyjechać na studia lub praktykę w kolejnym roku akademickim. Każdy student podejmujący się udziału w kursie jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu językowego (jak w przypadku każdego egzaminu nie wiąże się to z obowiązkiem […]


czytaj więcej
Nabór do programu mentoringowego  TopMinds 2023 Nabór do programu mentoringowego  TopMinds 2023


Nabór do programu mentoringowego TopMinds 2023

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że nabór do edycji 2023 programu mentoringowego TopMinds właśnie ruszył!  TopMinds to program mentoringowy, który otwiera młodym, polskim naukowcom i naukowczyniom drzwi do międzynarodowej kariery. Dotychczas odbyło się już pięć edycji programu, z których skorzystało już niemal 175 młodych osób oraz ich mentorów i mentorek!  Organizatorami programu są Stowarzyszenie Top […]


czytaj więcej
Sprawozdanie z wyjazdu w ramach programu Erasmus+ Sprawozdanie z wyjazdu w ramach programu Erasmus+


Sprawozdanie z wyjazdu w ramach programu Erasmus+

W dniach 22–30 września 2022 r. przebywałyśmy w Cagliari w ramach programu Erasmus Plus. Instytucją goszczącą był Uniwersytet w Cagliari (Università degli Studi di Cagliari). Językiem  mobilności był angielski. Plan wyjazdu, zaakceptowany przez obie uczelnie, zakładał spotkania z pracownikami czterech bibliotek wydziałowych. W ten sposób mogłyśmy zyskać szeroki ogląd działalności instytucji tworzących system biblioteczny uczelni […]


czytaj więcej
BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE DLA PRZYSZŁYCH ERASMUSÓW BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE DLA PRZYSZŁYCH ERASMUSÓW


BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE DLA PRZYSZŁYCH ERASMUSÓW

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus, Dział Współpracy Zagranicznej oraz Centrum NauczaniaJęzyków Obcych UM zapraszają studentów i doktorantów, którzy zamierzają wziąć udział wProgramie Erasmus + do udziału w bezpłatnych kursach językowych. Kursy będą prowadzone znastępujących języków:angielski, niemiecki , francuski, hiszpański i włoskiCelem kursów jest przygotowanie do zdania egzaminu językowego oraz wyjazdu na studia lubpraktykę w ramach Programu […]


czytaj więcej
Wymiana osobowa studentów, doktorantów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej 2023/24 Wymiana osobowa studentów, doktorantów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej 2023/24


Wymiana osobowa studentów, doktorantów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej 2023/24

Od Grecji po Wietnam – aż 15 krajów w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej, na realizację projektów przyjmie studentów, naukowców i doktorantów z polskich uczelni i instytutów. To już kolejna edycja programu, którego celem jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską, a wskazanymi w ogłoszeniach o naborach krajami […]


czytaj więcej
Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – edycja 2022 Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – edycja 2022


Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – edycja 2022

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie Programu krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym. Uwaga: nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login,  do dnia 20 grudnia 2022 r. do godziny 15:00 – […]


czytaj więcej
Zapraszamy do udziału w rekrutacji na studia w ramach Programu Erasmus do Gruzji! Zapraszamy do udziału w rekrutacji na studia w ramach Programu Erasmus do Gruzji!


Zapraszamy do udziału w rekrutacji na studia w ramach Programu Erasmus do Gruzji!

Dysponujemy jednym miejscem na wyjazd w semestrze letnim. Dokumenty „Formularz Kandydata” wypełniony na komputerze i podpisany (podpis Studenta, Dziekanatu i CNJO może być skanem) należy wysłać mailem na adres aleksandra.karas@umed.lodz.pl/janina.siejka@umed.lodz.pl w terminie od 03.10.2022 do 31.10.2022.


czytaj więcej
Advanced Postdoc Positions – Immunology, Cell Biology, Bioinformatics and Bioimaging Advanced Postdoc Positions – Immunology, Cell Biology, Bioinformatics and Bioimaging


Advanced Postdoc Positions – Immunology, Cell Biology, Bioinformatics and Bioimaging

The Osaka University Immunology Frontier Research Center (IFReC) is recruiting post-doctoral researchers for its Advanced Postdoc Program. This program offers three-year employment and funding (3 million yen per year) for original research to promising young researchers. Selected applicants have access to continually upgraded state-of-the-art facilities at IFReC for their research, including equipment for single-cell analysis. Furthermore, […]


czytaj więcej
Program POLONIUM Program POLONIUM


Program POLONIUM

Szanowni Państwo, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań zapraszają do podejmowania współpracy w ramach programu POLONIUM. Celem tego dwustronnego programu badań jest rozwijanie wymiany naukowej i technologicznej na wysokim poziomie pomiędzy francuskimi i polskimi zespołami badawczymi, poprzez wspieranie nowo nawiązanej współpracy, włączenia w nią młodych […]


czytaj więcej
Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS


Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS

Istotą programu są indywidualne stypendia badawczo-szkoleniowe przeznaczone dla naukowców ze stopniem doktora. Program umożliwia rozwój kreatywności oraz uzyskanie nowych umiejętności poprzez pracę nad indywidualnym, interdyscyplinarnym projektem badawczo-szkoleniowym, a także dzięki mobilności międzynarodowej i międzysektorowej. Kto może złożyć wniosek? Naukowcy ze stopniem doktora, pochodzący z różnorodnych jednostek: uniwersytety, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa oraz inne organizacje pochodzące z krajów członkowskich Unii Europejskiej […]


czytaj więcej
Nabór do piątej edycji programu Bekker NAWA Nabór do piątej edycji programu Bekker NAWA


Nabór do piątej edycji programu Bekker NAWA

Program oferuje Stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi. W ramach edycji 2018 – 2021, beneficjenci realizowali/realizują swoje projekty w najlepszych ośrodkach na świecie, plasujących się na najwyższych lokatach w renomowanych rankingach. Wskazać tu można choćby […]


czytaj więcej
Profesura NAWA – prestiżowy grant na badania wybitnych naukowców w Polsce! Profesura NAWA – prestiżowy grant na badania wybitnych naukowców w Polsce!


Profesura NAWA – prestiżowy grant na badania wybitnych naukowców w Polsce!

Od dziś do 23 maja 2022 r. można aplikować o udział w programie Profesura NAWA. Program oferuje polskim instytucjom nauki i szkolnictwa wyższego długookresowy pakiet środków na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie i zbudowanie przez niego zespołu badawczego. Nauka w odpowiedzi na wyzwania cywilizacyjne Celem Programu jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez […]


czytaj więcej
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza drugą rundę naboru do programu MEDYK NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza drugą rundę naboru do programu MEDYK NAWA


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza drugą rundę naboru do programu MEDYK NAWA

Celem Programu jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni prowadzących kształcenie w zawodach medycznych tj. lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta czy ratownik medyczny. MEDYK NAWA daje wspomnianym uczelniom możliwość zaproszenia w charakterze wykładowców i nauczycieli akademickich przedstawicieli zawodów medycznych, mających uprawnienia do wykonywania ww. zawodów oraz posiadających kompetencje niezbędne do kształcenia studentów na kierunkach medycznych. Program […]


czytaj więcej
Oferta stypendialna Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Oferta stypendialna Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta


Oferta stypendialna Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na wyjazd do USA: Graduate Student Award 2023-24, Junior Research Award 2023-24, Senior Award 2023-24, STEM Impact Award 2022-23 i do programu Fulbright Specialist 2022-23. Fulbright Graduate Student Award 2023-24 to program dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia […]


czytaj więcej
Zapisy na Praktyki w Pawii Zapisy na Praktyki w Pawii


Zapisy na Praktyki w Pawii

Szanowni Państwo, dostępne jest 10 wolnych miejsc na praktyki w Pawii dla naszych studentów (tylko wydział lekarski, kierunek lekarski). Osoby z podstawową znajomością języka włoskiego proszone są o zgłaszanie się do biura osobiście dziś tj. 9/03/2022 do godz. 15.00 lub w poniedziałek 14/03 od 10.00 -16.00 . Miejsca są gwarantowane, ale dostępne dla osób, które […]


czytaj więcej
Nabór wniosków do programu im. prof. Walczaka otwarty! Nabór wniosków do programu im. prof. Walczaka otwarty!


Nabór wniosków do programu im. prof. Walczaka otwarty!

Ministerstwo Zdrowia i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłaszają nabór wniosków do trzeciej edycji programu im. prof. Walczaka. Udział w programie to dla naukowców lekarzy okazja do odbycia staży trwających od 3 do 6 miesięcy w najlepszych ośrodkach medycznych w Stanach Zjednoczonych.   Program im. Prof. Walczaka z jednej strony daje możliwość rozwoju zawodowego i naukowego, z drugiej zaś – szansę na zdobycie doświadczenia […]


czytaj więcej
Terminy egzaminów Erasmus + 2021/22 Terminy egzaminów Erasmus + 2021/22


Terminy egzaminów Erasmus + 2021/22

Język Language I termin /  1st term godz/hour   sala/room II termin / 2nd term godz/hour sala/room Lektor prowadzący Angielski English 21.02.2022 Poniedziałek Monday 17.00 5.00 p.m 304 7.03.2022 Poniedziałek Monday 17.00 5.00 p.m 304 mgr Justyna Majkowska mgr Sławomir Wysocki Francuski French 24.02.2022 Czwartek Thursday 18.00 6.00 p.m 306 10.03.2022 Czwartek Thursday 18.00 6.00 […]


czytaj więcej
Partnerstwa Strategiczne – odpowiedź na zmieniający się świat Partnerstwa Strategiczne – odpowiedź na zmieniający się świat


Partnerstwa Strategiczne – odpowiedź na zmieniający się świat

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe przemieniły się w program NAWA Partnerstwa Strategiczne. A to niejedyna zmiana, jaką przejdzie jeden z flagowych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, na który w tym roku przeznaczono w sumie aż 25 mln zł – przy czym NAWA zastrzega możliwość zwiększenia tych środków. Współpraca, sieciowanie i wykorzystywanie efektu synergii to jedne z najważniejszych zjawisk w dzisiejszym świecie uczelnianym, pozwalające na wzmacnianie […]


czytaj więcej
Wyjazdy naukowe do Wielkiej Brytanii – webinarium Wyjazdy naukowe do Wielkiej Brytanii – webinarium


Wyjazdy naukowe do Wielkiej Brytanii – webinarium

Każdy, kto jest naukowcem chcącym udać się na krótkoterminowy wyjazd badawczy lub naukowy do Wielkiej Brytanii, powinien wziąć udział w tym webinarium, organizowanym przez UK Science and Innovation Network i Universities UK International. Podczas spotkania poruszone zostaną takie tematy jak możliwości pobytów naukowych, które istnieją na brytyjskich uniwersytetach oraz ostatnie zmiany w polityce w tej dziedzinie. Webinarium zaplanowano na […]


czytaj więcej
MEDYK NAWA – szansa dla uczelni kształcących na kierunkach medycznych na wzmocnienie potencjału dydaktycznego MEDYK NAWA – szansa dla uczelni kształcących na kierunkach medycznych na wzmocnienie potencjału dydaktycznego


MEDYK NAWA – szansa dla uczelni kształcących na kierunkach medycznych na wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór do programu MEDYK Celem Programu jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni prowadzących kształcenie w zawodach medycznych tj. lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta czy ratownik medyczny. MEDYK NAWA daje wspomnianym uczelniom możliwość zaproszenia w charakterze wykładowców i nauczycieli akademickich przedstawicieli zawodów medycznych, mających uprawnienia do wykonywania ww. zawodów oraz posiadających […]


czytaj więcej
Oferta stypendialna w ramach Programu CEEPUS 2022/2023 Oferta stypendialna w ramach Programu CEEPUS 2022/2023


Oferta stypendialna w ramach Programu CEEPUS 2022/2023

NAWA zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą stypendialną w ramach realizacji Programu CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej. ​Termin składania wniosków o realizację sieci akademickich w roku 2022/2023 upływa w dniu 15 stycznia 2022 roku, a wnioski powinny być składane poprzez stronę internetową www.ceepus.info. Szczegóły dotyczące aplikacji dostępne są w zakładce FAQ na stronie głównej Programu. Z kolei do 11 lutego 2022 roku mogą być […]


czytaj więcej
SPOTKANIA INFORMACYJNE – PRAKTYKI ERASMUS+ 2021/2022 SPOTKANIA INFORMACYJNE – PRAKTYKI ERASMUS+ 2021/2022


SPOTKANIA INFORMACYJNE – PRAKTYKI ERASMUS+ 2021/2022

Szanowni Państwo,poniżej informacja o spotkaniach informacyjnych dotyczących wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus+ 6.12.2021 godz. 10.30 WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU (wszystkie kierunki WNOZ + oddział pielęgniarstwa i położnictwa + kosmetologia)https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZmMDEwZjYtMmI3Yi00NjU5LTlhMGItYzk4NjFlNDk0NDdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22954542bf-634e-4244-9b75-981aa1527756%22%2c%22Oid%22%3a%22fa744f56-7a11-4734-b72e-ebf5013ec03a%22%7d 7.12.2021 godz. 20.00 ​ WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY (wszystkie kierunki wydziału)https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWY3OTI4ZTMtMTI1Yi00MzQ3LTgyZjEtOTJhMmM3MTExYTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22954542bf-634e-4244-9b75-981aa1527756%22%2c%22Oid%22%3a%22fa744f56-7a11-4734-b72e-ebf5013ec03a%22%7d11.12.2021 (sobota) godz. 12.00 oraz drugie spotkanie tego samego dnia godz. 14.00WYDZIAŁ LEKARSKI (w tym kolegium […]


czytaj więcej
Brak miejsc na kursy językowe Brak miejsc na kursy językowe


Brak miejsc na kursy językowe

Informujemy o braku miejsc na kursy językowe organizowane przez CNJU


czytaj więcej
Nabór do Programu wymiany osobowej studentów, doktorantów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej 2022/23 otwarty! Nabór do Programu wymiany osobowej studentów, doktorantów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej 2022/23 otwarty!


Nabór do Programu wymiany osobowej studentów, doktorantów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej 2022/23 otwarty!

NAWA zaprasza studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców – OFERTA WYJAZDOWA.  W ramach Programu wymiany osobowej studentów, doktorantów i naukowców realizujemy wymianę akademicką w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam. Zachęcamy do korzystania z krótszych lub dłuższych wyjazdów w zależności od zapisów w umowie. Celem […]


czytaj więcej
ERASMUS + 2021/21 Zapisy na kursy językowe ERASMUS + 2021/21 Zapisy na kursy językowe


ERASMUS + 2021/21 Zapisy na kursy językowe

Szanowni Państwo, Centrum Nauczania Języków Obcych rozpoczyna zapisy na kursy językowe przygotowujące do wyjazdów na praktyki i studia w ramach programu Erasmus + 2021/2022. Zapisy prowadzi Centrum Nauczania Języków Obcych, zapisywać można się mailowo pisząc na adres  cnjo@umed.lodz.pl oraz telefonicznie: 502 447 658  w godzinach  9.00-14.00 (pon-czw) Zapisy trwają do 18.XI.2021r. (czwartek) W tytule maila proszę wpisać: […]


czytaj więcej
ERASMUS + Language courses 2021/22 ERASMUS + Language courses 2021/22


ERASMUS + Language courses 2021/22

Dear Students, We would like to inform You that registration for Erasmus+ language courses is open! All courses will be provided by  the Foreign Language Centre of the Medical University of Lodz, pl. Hallera 1b Registration is open till 18th of November 2021r (thursday): – by e-mail to cnjo@umed.lodz.pl – by phone  502 447 658  (9.00-14.00 (Monday […]


czytaj więcej
Granty Granty


Granty

Szanowni Państwo, Fundacja Kościuszkowska ogłasza możliwość ubiegania się o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu Exchange Program to the US Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi na polskich uczelniach wyższych lub w innych jednostkach naukowo-badawczych. Kosciuszko […]


czytaj więcej
TopMinds – Program Mentoringowy TopMinds – Program Mentoringowy


TopMinds – Program Mentoringowy

TopMinds to program mentoringowy, który otwiera młodym, polskim naukowcom drzwi do międzynarodowej kariery. Zapraszamy do niego studentów i doktorantów wyróżniających się na polu naukowym, pełnych pasji i ambicji, stawiających nie tylko na sukces w środowisku akademickim, ale też nieustanny rozwój. Wierzymy w potencjał, jaki tkwi w mentoringu, opartym na budowaniu relacji, indywidualnym podejściu oraz transferze […]


czytaj więcej
Oferta stypendialna dla młodych naukowców Oferta stypendialna dla młodych naukowców


Oferta stypendialna dla młodych naukowców

Oferta stypendialna dla młodych naukowców Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zaprasza młodych naukowców do aplikowania o stypendia naukowe umożliwiające naukę i prowadzenie badań w wybranych instytucjach szkolnictwa wyższego na Tajwanie. O stypendium mogą aplikować zarówno doktoranci jak i osoby, które zakończyły przewód doktorski. Obszary wsparcia to nanotechnologia, przemysł elektrotechniczny, biotechnologia, informatyka, zdrowie publiczne, nauki społeczne i humanistyczne […]


czytaj więcej
Oferta stypendialna rządu szwajcarskiego Oferta stypendialna rządu szwajcarskiego


Oferta stypendialna rządu szwajcarskiego

Oferta stypendialna rządu szwajcarskiego Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2022/23 przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1986) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2018 i przed 31 lipca 2022) reprezentujących różne dziedziny. […]


czytaj więcej
Stypendia DAAD dla studentów i pracowników Stypendia DAAD dla studentów i pracowników


Stypendia DAAD dla studentów i pracowników

Stypendia są przeznaczone dla następujących grup: Stypendia dla studentów i absolwentów Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców Stypendia dla naukowców i nauczycieli akademickich Stypendia dla byłych stypendystów Wszystkie informacje dotyczące oferty stypendialnej dostępne są na stronie internetowej www.daad.pl. Pobierz broszurę


czytaj więcej
Sypendia Bayhost Sypendia Bayhost


Sypendia Bayhost

In 2021 BAYHOST offers grants for students and young researchers who would like to participate in a summer school in Bavaria or Central, Eastern and Southeastern Europe respectively (online or offline).   Further information regarding the application process is available on our website and on our BAYHOST facebook profile.


czytaj więcej
CEEPUS 2021/2022 Gotowi do mobilności CEEPUS 2021/2022 Gotowi do mobilności


CEEPUS 2021/2022 Gotowi do mobilności

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy nabór aplikacji mobilności akademickich dla studentów (I, II, III stopnia) i pracowników naukowych w ramach Programu CEEPUS na rok 2021/2022. Informacje o sieciach akademickich realizowanych w roku 2021/2022 znajdują się na stronie www.ceepus.info w zakładce NETWORK. Informacje o procedurach naboru na semestr zimowy i letni roku akademickiego oraz na stypendia freemover znajdują się na stronie www.ceepus.info w zakładce FAQ. […]


czytaj więcej
Program „Procope plus” Program „Procope plus”


Program „Procope plus”

Celem programu “Procope Plus” jest rozwój francusko-niemieckiej współpracy naukowej poprzez wsparcie organizacji wydarzeń naukowych i spotkań eksperckich, pozwalających budować i rozwijać ambitne projekty badawcze.  W tym roku dodatkowo możliwe jest włączenie do programu trzeciego partnera naukowego z Europy. Polska jest w gronie 3 państw (razem z Holandią i Szwajcarią), których trójstronne projekty badawcze, realizowane z Francją i Niemcami, będą rozpatrywane ze szczególną uwagą oraz […]


czytaj więcej
Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Portugalią Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Portugalią


Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Portugalią

Otwarty nabór wniosków w konkursie na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugalia) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców […]


czytaj więcej
Polskie Powroty NAWA Polskie Powroty NAWA


Polskie Powroty NAWA

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w programie Polskie Powroty NAWA.   Polskie Powroty NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Polskie Powroty NAWA. Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich […]


czytaj więcej
UWAGA UBIEGŁOROCZNI ABSOLWENCI PLANUJĄCY WYJAZD NA PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ! UWAGA UBIEGŁOROCZNI ABSOLWENCI PLANUJĄCY WYJAZD NA PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ!


UWAGA UBIEGŁOROCZNI ABSOLWENCI PLANUJĄCY WYJAZD NA PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ!

UWAGA UBIEGŁOROCZNI ABSOLWENCI PLANUJĄCY WYJAZD NA PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ. Uprzejmie informujemy, że w sytuacjach, w których epidemia COVID-19 wpłynęła na realizację praktyki absolwenta/ki, praktyka może odbywać się w okresie 18 miesięcy (od 1.07.2020 do 30.12.2021 upływa 18 miesięcy) od daty zakończenia studiów przez daną osobę, ale czas jej trwania wynosi maksymalnie 12 miesięcy w ramach cyklu studiów [Studentowi studiów jednolitych takich jak np. medycyna przysługują maksymalnie […]


czytaj więcej
Program stypendialny DAAD – pobyty krótkoterminowe dla doktorantów oraz młodych naukowców Program stypendialny DAAD – pobyty krótkoterminowe dla doktorantów oraz młodych naukowców


Program stypendialny DAAD – pobyty krótkoterminowe dla doktorantów oraz młodych naukowców

Program stypendialny DAAD – pobyty krótkoterminowe dla doktorantów oraz młodych naukowców ​ Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) ogłasza możliwość wzięcia udziału w programie stypendialnym kierowanym do doktorantów oraz młodych naukowców (postodców) z polskich uczelni. Umożliwia on odbycie pobytu badawczego w Niemczech na uczelni wyższej lub w innym instytucie naukowym. Stypendium trwa od 1 do 6 […]


czytaj więcej
Fulbright Specialist Program Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, skierowany do jednostek naukowych i naukowców Fulbright Specialist Program Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, skierowany do jednostek naukowych i naukowców


Fulbright Specialist Program Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, skierowany do jednostek naukowych i naukowców

Fulbright Specialist Program Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, skierowany do jednostek naukowych i naukowców Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków konkursowych w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak: amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauka biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, […]


czytaj więcej