TopMinds – Program Mentoringowy

TopMinds to program mentoringowy, który otwiera młodym, polskim naukowcom drzwi do międzynarodowej kariery. Zapraszamy do niego studentów i doktorantów wyróżniających się na polu naukowym, pełnych pasji i ambicji, stawiających nie tylko na sukces w środowisku akademickim, ale też nieustanny rozwój.

Wierzymy w potencjał, jaki tkwi w mentoringu, opartym na budowaniu relacji, indywidualnym podejściu oraz transferze wiedzy i doświadczeń. Dlatego każdy i każda z naszych uczestników i uczestniczek ma wyjątkową szansę realizować się pod opieką jednego ze współpracujących z nami naukowców, ekspertek i ekspertów, reprezentujących różne dziedziny nauki i kultury.

W czasie kilku miesięcy spotkań mentoringowych, licznych warsztatów, szkoleń i paneli uczestnicy TopMinds planują swoją ścieżkę kariery naukowej i uczą się, w jaki sposób osiągnąć własne, ambitne cele. To również okres intensywnego samorozwoju. Jak zbudować markę osobistą?  Jak mówić o nauce, by podbić serca słuchaczy? Co zrobić, by stres stał się naszym sprzymierzeńcem?

Dzięki TopMinds uczestnicy zdobywają wiedzę, ale też wzmacniają kluczowe kompetencje, siłę i wiarę w siebie. I w swój sukces. Dotychczas odbyły się cztery edycje programu, z których skorzystało już niemal 150 młodych osób oraz ich mentorów.

Inicjatorami TopMinds są Stowarzyszenie Top 500 Innovators, zrzeszające naukowców, przedsiębiorców a także specjalistów z zakresu transferu technologii i komercjalizacji oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, która umożliwia wymianę naukową i kulturową pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.